Privat

 

Bolighus og hytter utgjør det største antall tilsynsobjekt.

I instruksen fra DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) går det frem at i 2013 skal alle nybygg kontrolleres. Videre skal bygninger som er  inntil 10 år gamle prioriteres.

Dette betyr at i 2013 skal vi kontrollere bortimot 3000 boligenheter.